O

nás

O

nás

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA

seznamte se s námi

Alternativní fond POHODA je neveřejný fond a správce společných investic dle § 15. Investorům a partnerům zhodnocujeme finance prostřednictvím atraktivních nemovitostí a projektů za účelem udržení hodnoty majetku.

„Využíváme efektivní a konzervativní možnosti pro zhodnocení financí investorů.“

ING. MICHAL ŠUCHAŇ

předseda správní rady

Legální vymezení

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA je správcem společných investic ve smyslu ust. § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tedy právnickou osobou provádějící správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, zapsanou dle ust. § 596 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, v příslušném seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, jenž je veden Českou národní bankou, přičemž Česká národní banka nad těmito subjekty a jejich činností nevykonává regulační dohled.
Podstatou institutu správy majetku srovnatelné s obhospodařováním je činnost správce, tj. akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., shromažďujícího, spravujícího a investujícího v určitém zařízení, tj. v ALTERNATIVNÍM FONDU POHODA, majetek vložený investory, ve prospěch těchto investorů v zásadě obdobně, jako to činí investiční společnost v případě správy (obhospodařování) investičního fondu, aniž by však taková činnost podléhala související robustní regulaci České národní banky. Otevírá tak investorům možnost společně investovat v zásadě obdobně jako prostřednictvím investičního fondu do projektů, které se svou povahou příliš nehodí pro tradiční, širšímu okruhu osob určená investiční schémata, a správci možnost takové investice, s vynaložením náležité odborné péče a při zachování zásad potřebné opatrnosti, spravovat při relativně nižší míře regulatorní zátěže.

Tato nižší míra regulace činnosti je však vyvážena některými zákonnými omezeními (legální zákazy): a) zákaz shromažďovat v alternativním fondu peněžní prostředky od veřejnosti, b) zákaz překročit zákonem stanovený rozhodný limit spravovaného majetku.

AFP

seznamte se s námi

Alternativní fond POHODA je neveřejný fond

a správce společných investic dle § 15. Investorům a partnerům zhodnocujeme finance prostřednictvím atraktivních nemovitostí

a projektů za účelem udržení hodnoty majetku.

LEGÁLNÍ VYMEZENÍ

AFP

LEGÁLNÍ ZNĚNÍ

AFP

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA je správcem společných investic ve smyslu ust. § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tedy právnickou osobou provádějící správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, zapsanou dle ust. § 596 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, v příslušném seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, jenž je veden Českou národní bankou, přičemž Česká národní banka nad těmito subjekty a jejich činností nevykonává regulační dohled.

Podstatou institutu správy majetku srovnatelné s obhospodařováním je činnost správce, tj. akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., shromažďujícího, spravujícího a investujícího v určitém zařízení, tj. v ALTERNATIVNÍM FONDU POHODA, majetek vložený investory, ve prospěch těchto investorů v zásadě obdobně, jako to činí investiční společnost v případě správy (obhospodařování) investičního fondu, aniž by však taková činnost podléhala související robustní regulaci České národní banky. Otevírá tak investorům možnost společně investovat v zásadě obdobně jako prostřednictvím investičního fondu do projektů, které se svou povahou příliš nehodí pro tradiční, širšímu okruhu osob určená investiční schémata, a správci možnost takové investice, s vynaložením náležité odborné péče a při zachování zásad potřebné opatrnosti, spravovat při relativně nižší míře regulatorní zátěže.

Tato nižší míra regulace činnosti je však vyvážena některými zákonnými omezeními (legální zákazy): a) zákaz shromažďovat v alternativním fondu peněžní prostředky od veřejnosti, b) zákaz překročit zákonem stanovený rozhodný limit spravovaného majetku.

Správní rada

Ing. MICHAL ŠUCHAŇ

předseda správní rady

Správní rada

Ing. MICHAL ŠUCHAŇ

předseda správní rady

Správní rada

Ing. MICHAL ŠUCHAŇ

předseda správní rady