NAŠE

strategie

NAŠE

strategie

Investujeme

ZA VÁS

Financujeme developerské projekty, které jsou atraktivní nejen z investičního pohledu. Díky kapitálu našich partnerů a investorů zajišťujeme potřebné peníze pro vybudování řady zajímavých nemovitostí.

„Alternativní fond POHODA je neveřejný fond registrovaný u České národní banky jako subjekt vykonávající správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15.“

ING. MICHAL ŠUCHAŇ

předseda správní rady

Investujeme

ZA VÁS

Financujeme developerské projekty, které jsou atraktivní nejen z investičního pohledu. Díky kapitálu našich partnerů a investorů zajišťujeme potřebné peníze pro vybudování řady zajímavých nemovitostí.

„Alternativní fond POHODA je neveřejný fond registrovaný u České národní banky jako subjekt vykonávající správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15.“

ING. MICHAL ŠUCHAŇ

předseda správní rady

Investujeme

ZA VÁS

Financujeme developerské projekty, které jsou atraktivní nejen z investičního pohledu. Díky kapitálu našich partnerů a investorů zajišťujeme potřebné peníze pro vybudování řady zajímavých nemovitostí.

ZÁKONNÉ ZNĚNÍ

strategie

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA bude investovat v obchodních případech souvisejících s pořízením nemovitých věcí (financování kupní ceny nebo peněžního vypořádání za převod nebo přechod vlastnického práva k nemovité věci) a v obchodních případech investiční výstavby nemovitých věcí (tj. financování realizace nemovitostních developerských projektů), přičemž pořízením nemovité věci se pro tento účel rozumí též nabytí vlastnického práva třetí osobou, které je ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA pro tento účel a v rámci schváleného financování konkreétního obchodního případu, poskytován úvěr či zápůjčka z investičního kapitálu ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, výhradně však za předpokladu, že je splněna základní podmínka nezbytná (tj. zřízení věcného zajištění ve formě zástavního práva k nemovité věci nebo ve formě zástavního práva k obchodnímu podílu na obchodní korporaci), která podrobněji specifikována dále.

Základní podmínkou nezbytnou (conditio sine qua non) pro vynakládání náležité odborné péče a zachování zásad potřebné opatrnosti ve věci správy majetku AFP, a tedy

základním pravidlem nepřipouštějícím výjimku pro investice ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, je existence věcně-právního zajištění každé realizované investice ve formě zřízení zástavního práva k nemovité věci (v případě nemovitostních investic) nebo zástavního práva k obchodnímu podílu na obchodní korporaci (v případě investic do účelově založených obchodních korporací pro konkrétní developerský projekt, za předpokladu, že tato obchodní korporace je, nebo se v budoucnu stane, vlastníkem nemovité věci – tj. pozemku či stavby, které jsou předmětem tohoto nemovitostního developerského projektu a současně či následně bude k této nemovité věci zřízeno zástavní právo k zajištění realizované investice).

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též formou poskytování rozvojového kapitálu, a to i bez vstupu do vlastnické struktury financované společnosti, při současném splnění výše uvedené základní nezbytné podmínky existence věcného zajištění realizované investice. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, poskytovat různé formy financování a spolufinancování projektů, např. formou poskytnutí účelových projektových či provozních úvěrů a zápůjček, formou převzetí již existujících úvěrů a zápůjček, dále formou mezaninového financování, které představuje financování za použití hybridního dluhu a vlastního kapitálu a využívá se při získání finančních prostředků v případech realizace projektů, kdy běžné úvěrové (bankovní) financování není výhodné nebo není aktuálně dostupné, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní nezbytné podmínky existence věcného zajištění realizované investice.

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též formou poskytnutí úvěru a zápůjčky ve formě podřízeného dluhu se zástavním právem na akcie nebo obchodní podíl, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat i do nemovitostí (např. v podobě pozemků, staveb, budov aj.) a jejich dalšího zhodnocování, zajišťovat činnosti v oblasti realizace rozvojových projektů, a to zejména projektů v oblasti turistiky, projektů rekreačních a sportovních areálů, developerské činnosti výstavby nemovitostí pro oblast služeb, obchodních center, apartmánového bydlení a rodinných domů (dále jen „rozvojové projekty“). Nemovitostní aktiva mohou mít zejména podobu pozemků určených k výstavbě budov pro bydlení nebo komerčních budov, pozemků určených ke zhodnocení formou změny účelu užívání pozemku a následnému prodeji, pozemků určených k pronajímání třetím osobám pro podnikání a obchodní aktivity, rezidenčních a polyfunkčních budov, budov pro zdravotnická zařízení, budov pro vzdělávání, školství a školicí střediska, administrativních budov a center, hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů, logistických parků, multifunkčních center a nemovitých energetických zařízení, a to vše při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné.

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též formou poskytnutí úvěru a zápůjčky ve formě podřízeného dluhu se zástavním právem na akcie nebo obchodní podíl, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat i do nemovitostí (např. v podobě pozemků, staveb, budov aj.) a jejich dalšího zhodnocování, zajišťovat činnosti v oblasti realizace rozvojových projektů, a to zejména projektů v oblasti turistiky, projektů rekreačních a sportovních areálů, developerské činnosti výstavby nemovitostí pro oblast služeb, obchodních center, apartmánového bydlení a rodinných domů (dále jen „rozvojové projekty“). Nemovitostní aktiva mohou mít zejména podobu pozemků určených k výstavbě budov pro bydlení nebo komerčních budov, pozemků určených ke zhodnocení formou změny účelu užívání pozemku a následnému prodeji, pozemků určených k pronajímání třetím osobám pro podnikání a obchodní aktivity, rezidenčních a polyfunkčních budov, budov pro zdravotnická zařízení, budov pro vzdělávání, školství a školicí střediska, administrativních budov a center, hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů, logistických parků, multifunkčních center a nemovitých energetických zařízení, a to vše při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné.

Strategie

ZÁKONNÉ ZNĚNÍ

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA bude investovat v obchodních případech souvisejících s pořízením nemovitých věcí (financování kupní ceny nebo peněžního vypořádání za převod nebo přechod vlastnického práva k nemovité věci) a v obchodních případech investiční výstavby nemovitých věcí (tj. financování realizace nemovitostních developerských projektů), přičemž pořízením nemovité věci se pro tento účel rozumí též nabytí vlastnického práva třetí osobou, které je ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA pro tento účel a v rámci schváleného financování konkreétního obchodního případu, poskytován úvěr či zápůjčka z investičního kapitálu ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, výhradně však za předpokladu, že je splněna základní podmínka nezbytná (tj. zřízení věcného zajištění ve formě zástavního práva k nemovité věci nebo ve formě zástavního práva k obchodnímu podílu na obchodní korporaci), která podrobněji specifikována dále.

Základní podmínkou nezbytnou (conditio sine qua non) pro vynakládání náležité odborné péče a zachování zásad potřebné opatrnosti ve věci správy majetku AFP, a tedy

základním pravidlem nepřipouštějícím výjimku pro investice ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, je existence věcně-právního zajištění každé realizované investice ve formě zřízení zástavního práva k nemovité věci (v případě nemovitostních investic) nebo zástavního práva k obchodnímu podílu na obchodní korporaci (v případě investic do účelově založených obchodních korporací pro konkrétní developerský projekt, za předpokladu, že tato obchodní korporace je, nebo se v budoucnu stane, vlastníkem nemovité věci – tj. pozemku či stavby, které jsou předmětem tohoto nemovitostního developerského projektu a současně či následně bude k této nemovité věci zřízeno zástavní právo k zajištění realizované investice).

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též formou poskytování rozvojového kapitálu, a to i bez vstupu do vlastnické struktury financované společnosti, při současném splnění výše uvedené základní nezbytné podmínky existence věcného zajištění realizované investice. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, poskytovat různé formy financování a spolufinancování projektů, např. formou poskytnutí účelových projektových či provozních úvěrů a zápůjček, formou převzetí již existujících úvěrů a zápůjček, dále formou mezaninového financování, které představuje financování za použití hybridního dluhu a vlastního kapitálu a využívá se při získání finančních prostředků v případech realizace projektů, kdy běžné úvěrové (bankovní) financování není výhodné nebo není aktuálně dostupné, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní nezbytné podmínky existence věcného zajištění realizované investice.

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též formou poskytnutí úvěru a zápůjčky ve formě podřízeného dluhu se zástavním právem na akcie nebo obchodní podíl, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat i do nemovitostí (např. v podobě pozemků, staveb, budov aj.) a jejich dalšího zhodnocování, zajišťovat činnosti v oblasti realizace rozvojových projektů, a to zejména projektů v oblasti turistiky, projektů rekreačních a sportovních areálů, developerské činnosti výstavby nemovitostí pro oblast služeb, obchodních center, apartmánového bydlení a rodinných domů (dále jen „rozvojové projekty“). Nemovitostní aktiva mohou mít zejména podobu pozemků určených k výstavbě budov pro bydlení nebo komerčních budov, pozemků určených ke zhodnocení formou změny účelu užívání pozemku a následnému prodeji, pozemků určených k pronajímání třetím osobám pro podnikání a obchodní aktivity, rezidenčních a polyfunkčních budov, budov pro zdravotnická zařízení, budov pro vzdělávání, školství a školicí střediska, administrativních budov a center, hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů, logistických parků, multifunkčních center a nemovitých energetických zařízení, a to vše při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné.

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též formou poskytnutí úvěru a zápůjčky ve formě podřízeného dluhu se zástavním právem na akcie nebo obchodní podíl, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat i do nemovitostí (např. v podobě pozemků, staveb, budov aj.) a jejich dalšího zhodnocování, zajišťovat činnosti v oblasti realizace rozvojových projektů, a to zejména projektů v oblasti turistiky, projektů rekreačních a sportovních areálů, developerské činnosti výstavby nemovitostí pro oblast služeb, obchodních center, apartmánového bydlení a rodinných domů (dále jen „rozvojové projekty“). Nemovitostní aktiva mohou mít zejména podobu pozemků určených k výstavbě budov pro bydlení nebo komerčních budov, pozemků určených ke zhodnocení formou změny účelu užívání pozemku a následnému prodeji, pozemků určených k pronajímání třetím osobám pro podnikání a obchodní aktivity, rezidenčních a polyfunkčních budov, budov pro zdravotnická zařízení, budov pro vzdělávání, školství a školicí střediska, administrativních budov a center, hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů, logistických parků, multifunkčních center a nemovitých energetických zařízení, a to vše při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné.

ZÁKONNÉ ZNĚNÍ

strategie

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA bude investovat v obchodních případech souvisejících s pořízením nemovitých věcí (financování kupní ceny nebo peněžního vypořádání za převod nebo přechod vlastnického práva k nemovité věci) a v obchodních případech investiční výstavby nemovitých věcí (tj. financování realizace nemovitostních developerských projektů), přičemž pořízením nemovité věci se pro tento účel rozumí též nabytí vlastnického práva třetí osobou, které je ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA pro tento účel a v rámci schváleného financování konkreétního obchodního případu, poskytován úvěr či zápůjčka z investičního kapitálu ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, výhradně však za předpokladu, že je splněna základní podmínka nezbytná (tj. zřízení věcného zajištění ve formě zástavního práva k nemovité věci nebo ve formě zástavního práva k obchodnímu podílu na obchodní korporaci), která podrobněji specifikována dále.

Základní podmínkou nezbytnou (conditio sine qua non) pro vynakládání náležité odborné péče a zachování zásad potřebné opatrnosti ve věci správy majetku AFP, a tedy

základním pravidlem nepřipouštějícím výjimku pro investice ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, je existence věcně-právního zajištění každé realizované investice ve formě zřízení zástavního práva k nemovité věci (v případě nemovitostních investic) nebo zástavního práva k obchodnímu podílu na obchodní korporaci (v případě investic do účelově založených obchodních korporací pro konkrétní developerský projekt, za předpokladu, že tato obchodní korporace je, nebo se v budoucnu stane, vlastníkem nemovité věci – tj. pozemku či stavby, které jsou předmětem tohoto nemovitostního developerského projektu a současně či následně bude k této nemovité věci zřízeno zástavní právo k zajištění realizované investice).

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též formou poskytování rozvojového kapitálu, a to i bez vstupu do vlastnické struktury financované společnosti, při současném splnění výše uvedené základní nezbytné podmínky existence věcného zajištění realizované investice. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, poskytovat různé formy financování a spolufinancování projektů, např. formou poskytnutí účelových projektových či provozních úvěrů a zápůjček, formou převzetí již existujících úvěrů a zápůjček, dále formou mezaninového financování, které představuje financování za použití hybridního dluhu a vlastního kapitálu a využívá se při získání finančních prostředků v případech realizace projektů, kdy běžné úvěrové (bankovní) financování není výhodné nebo není aktuálně dostupné, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní nezbytné podmínky existence věcného zajištění realizované investice.

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též formou poskytnutí úvěru a zápůjčky ve formě podřízeného dluhu se zástavním právem na akcie nebo obchodní podíl, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat i do nemovitostí (např. v podobě pozemků, staveb, budov aj.) a jejich dalšího zhodnocování, zajišťovat činnosti v oblasti realizace rozvojových projektů, a to zejména projektů v oblasti turistiky, projektů rekreačních a sportovních areálů, developerské činnosti výstavby nemovitostí pro oblast služeb, obchodních center, apartmánového bydlení a rodinných domů (dále jen „rozvojové projekty“). Nemovitostní aktiva mohou mít zejména podobu pozemků určených k výstavbě budov pro bydlení nebo komerčních budov, pozemků určených ke zhodnocení formou změny účelu užívání pozemku a následnému prodeji, pozemků určených k pronajímání třetím osobám pro podnikání a obchodní aktivity, rezidenčních a polyfunkčních budov, budov pro zdravotnická zařízení, budov pro vzdělávání, školství a školicí střediska, administrativních budov a center, hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů, logistických parků, multifunkčních center a nemovitých energetických zařízení, a to vše při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné.

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též formou poskytnutí úvěru a zápůjčky ve formě podřízeného dluhu se zástavním právem na akcie nebo obchodní podíl, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat i do nemovitostí (např. v podobě pozemků, staveb, budov aj.) a jejich dalšího zhodnocování, zajišťovat činnosti v oblasti realizace rozvojových projektů, a to zejména projektů v oblasti turistiky, projektů rekreačních a sportovních areálů, developerské činnosti výstavby nemovitostí pro oblast služeb, obchodních center, apartmánového bydlení a rodinných domů (dále jen „rozvojové projekty“). Nemovitostní aktiva mohou mít zejména podobu pozemků určených k výstavbě budov pro bydlení nebo komerčních budov, pozemků určených ke zhodnocení formou změny účelu užívání pozemku a následnému prodeji, pozemků určených k pronajímání třetím osobám pro podnikání a obchodní aktivity, rezidenčních a polyfunkčních budov, budov pro zdravotnická zařízení, budov pro vzdělávání, školství a školicí střediska, administrativních budov a center, hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů, logistických parků, multifunkčních center a nemovitých energetických zařízení, a to vše při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné.

JSME ALTERNATIVNÍ FOND POHODA

Seznamte se s námi

JSME ALTERNATIVNÍ FOND POHODA

Seznamte se s námi

JSME ALTERNATIVNÍ FOND POHODA

Seznamte se s námi

Účast

INVESTORŮ

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA zajišťuje podnikatelsky prováděnou správu peněžních prostředků, za účelem společného investování a zhodnocení tohoto kapitálu, s následnou výplatou podílů na zisku, dosahovaného v rámci podnikatelské činnosti ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA (resp. ve formální rovině — podnikatelské činnosti jeho správce, akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.), a to v rozsahu a mezích, jež jsou vymezeny tímto Statutem. Spolupracující investoři poskytují své peněžní prostředky ALTERNATIVNÍMU FONDU POHODA ke správě zpravidla formou úpisu investičních akcií akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.

Emisní podmínky jednotlivých tranší investičních akcií jsou strukturovány v úzké souvislosti s konkrétními investičními záměry, na jejichž následné financování je získaný investiční kapitál ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA dále investován. Práva a povinnosti spolupracujících investorů, jako předem známých upisovatelů investičních akcií, jakož i ochrana jejich akcionářských práv, jsou v zákonné rovině definovány zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, detailně pak upraveny v rámci stanov akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., a v jednotlivých případech dále konkretizovány emisními podmínkami příslušné emisní tranše investičních akcií, v jejímž rámci spolupracující investor nabývá investiční akcie akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.investorů, jako předem známých upisovatelů investičních akcií, akož i ochrana jejich akcionářských práv, jsou v zákonné rovině definovány zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, detailně pak upraveny v rámci stanov akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., a v jednotlivých případech dále konkretizovány emisními podmínkami příslušné emisní tranše investičních akcií, v jejímž rámci spolupracující investor nabývá investiční akcie akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.​

Účast

INVESTORŮ

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA zajišťuje podnikatelsky prováděnou správu peněžních prostředků, za účelem společného investování a zhodnocení tohoto kapitálu, s následnou výplatou podílů na zisku, dosahovaného v rámci podnikatelské činnosti ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA (resp. ve formální rovině — podnikatelské činnosti jeho správce, akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.), a to v rozsahu a mezích, jež jsou vymezeny tímto Statutem. Spolupracující investoři poskytují své peněžní prostředky ALTERNATIVNÍMU FONDU POHODA ke správě zpravidla formou úpisu investičních akcií akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.

Emisní podmínky jednotlivých tranší investičních akcií jsou strukturovány v úzké souvislosti s konkrétními investičními záměry, na jejichž následné financování je získaný investiční kapitál ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA dále investován. Práva a povinnosti spolupracujících investorů, jako předem známých upisovatelů investičních akcií, jakož i ochrana jejich akcionářských práv, jsou v zákonné rovině definovány zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, detailně pak upraveny v rámci stanov akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., a v jednotlivých případech dále konkretizovány emisními podmínkami příslušné emisní tranše investičních akcií, v jejímž rámci spolupracující investor nabývá investiční akcie akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.investorů, jako předem známých upisovatelů investičních akcií, akož i ochrana jejich akcionářských práv, jsou v zákonné rovině definovány zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, detailně pak upraveny v rámci stanov akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., a v jednotlivých případech dále konkretizovány emisními podmínkami příslušné emisní tranše investičních akcií, v jejímž rámci spolupracující investor nabývá investiční akcie akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.​

Účast

INVESTORŮ

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA zajišťuje podnikatelsky prováděnou správu peněžních prostředků, za účelem společného investování a zhodnocení tohoto kapitálu, s následnou výplatou podílů na zisku, dosahovaného v rámci podnikatelské činnosti ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA (resp. ve formální rovině — podnikatelské činnosti jeho správce, akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.), a to v rozsahu a mezích, jež jsou vymezeny tímto Statutem. Spolupracující investoři poskytují své peněžní prostředky ALTERNATIVNÍMU FONDU POHODA ke správě zpravidla formou úpisu investičních akcií akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.

Emisní podmínky jednotlivých tranší investičních akcií jsou strukturovány v úzké souvislosti s konkrétními investičními záměry, na jejichž následné financování je získaný investiční kapitál ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA dále investován. Práva a povinnosti spolupracujících investorů, jako předem známých upisovatelů investičních akcií, jakož i ochrana jejich akcionářských práv, jsou v zákonné rovině definovány zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, detailně pak upraveny v rámci stanov akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., a v jednotlivých případech dále konkretizovány emisními podmínkami příslušné emisní tranše investičních akcií, v jejímž rámci spolupracující investor nabývá investiční akcie akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.investorů, jako předem známých upisovatelů investičních akcií, akož i ochrana jejich akcionářských práv, jsou v zákonné rovině definovány zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, detailně pak upraveny v rámci stanov akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., a v jednotlivých případech dále konkretizovány emisními podmínkami příslušné emisní tranše investičních akcií, v jejímž rámci spolupracující investor nabývá investiční akcie akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.​